Atrakcyjne nauczanie = atrakcyjna szkoła

- interaktywne ćwiczenia wspierające naukę z podręcznika - idealne jako praca domowa,
- dodatkowe ćwiczenia do wykorzystania w domu lub w klasie,
- ćwiczenia dostosowane do urządzeń mobilnych (tablety, smartfony*).

*w zależności od kursu

Indywidualizacja nauczania = gwarancja sukcesu

- zbiorcze raporty z ćwiczeń w przejrzysty sposób pokazują potrzeby uczniów,
- łatwa identyfikacja poziomu językowego uczniów i dostosowywanie ćwiczeń do różnych umiejętności,
- automatyczne ocenianie z możliwością dostosowania oceny przez nauczyciela.

Dowiedz się więcej